Mijn naam is Chantal Punt-Vermeulen. Ik ben de praktijkhoudster sinds juli 2003. Verder ben ik trotse moeder van drie prachtige kinderen. 
In juli 2002 studeerde ik af op Hogeschool Windesheim. Meteen na mijn afstuderen kwam ik te werken in de deze praktijk. Daarnaast werkte ik ook nog voor 1 jaar in een verpleeghuis in Deventer.

Het vak logopedie is geweldig. Door de jaren heen ben ik de cliënt steeds breder gaan bekijken. Hoe kan ik het beste helpen en als het even niet lukt, probeer ik samen met de (ouders van) de cliënt te kijken waarom het niet lukt. Ik vind kwaliteit en de daarbij behorende scholing erg belangrijk. Ik sta nu sinds 2004 ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en voldoe aan de eisen. Ik volg veel cursussen om me breed te kunnen blijven ontwikkelen. Mijn meest recente gevolgde cursussen zijn:
- Logopedie en COPD
- Spellingspecialist KWeC-methodiek
- Dysfagie en neurologische slikstoornissen

Ik behandel jong en oud. Juist de afwisseling vind ik geweldig.

Ik werk op dinsdag en donderdag in Dalfsen. De maandag, woensdag en vrijdag ben ik in Dalfsen aanwezig wanneer dit nodig is of ben ik thuis aan het werk aan de administratie en andere praktijkzaken.

Bij- en nascholing

nov 2002 Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV)
nov 2003 Oraalmotorische coördinatie als onderdeel van stotteronderzoek en therapie
nov 2003 Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV)
dec 2003 Cursus Stemtherapie bij kinderen
juni 2004 Cursus integrale groepsbehandeling volgens Tan-Söderberg
sept 2004 LIS/LLR informatie- en demonstratie dag
mrt 2005 Stotteren: Nieuws onder de zon “eigenheid”
okt 2005 Cursus Coachen van stagiaires
sept 2005 Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV)
feb 2006 Verbale ontwikkelingsdyspraxie
feb 2006 Metaphon
nov 2006 Stottermodificatie en spreektechniek
apr 2007 Districtbijeenkomst NVLF
apr 2007 Denkstimulerende gespreksmethodieken
apr 2007 Symposium Multidisciplinair taal-spraakstoornissen
juni t/m aug 07 12 lessen Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG)
sept 2007 RAAM medische software en Elektronisch Logopedisch Dossier (ELD)
sept 2007 Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV)
okt 2007 Informatiemiddag Audiologisch Centrum Zwolle
mrt 2008 Effectief schrijven voor het internet (geaccrediteerd)
april 2008 Symposium ‘De beroepsstem: spreken, zingen of acteren? Uitdagingen genoeg! (geaccrediteerd)
apr 2008 Reanimatie met behulp van de Automatische Externe Defibrillator (AED)
mei 2008 Informatieavond Taaltrein
mei 2008 Lezing Autisme “Geef me de 5”
juni 2008 Refereeravond logopedie
juni 2008 Seminar: op zoek naar semantische-pragmatische problemen bij kinderen
sept 2008 Cursus: coachen van stagiaires
sept 2008 Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening en AED (BHV)
okt 2008 symposium Semantiek (geaccrediteerd)
okt 2008 Cursus: Omgaan met een kind met PDD-nos (geaccrediteerd)
okt t/m dec 08 8 lessen Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG)
dec 2008  Cursus ‘Oromyofunctionele therapie’ Logopedie en tandheelkunde (geaccrediteerd)
dec 2008  Congres Autisme (ASS)m
mei 2009  Symposium Dag van de logopediewetenschap
juni 2009  Cursus Communicatieve Taaltherapie kind 2 t/m 6 jaar (CT2)
juni 2010  Supportbeurs
juni 2010  Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening en AED (BHV)
juni 2010  Informatieavond Werkgevers rechten en plichten
juli 2010  Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
sept 2010  Informatieavond Enkschool
okt 2010  Netwerkbijeenkomst Down in reguliere onderwijs
feb 2011  Cursus Mondtrainers en OMFT
mrt 2011  NVLF Noorddag
april 2011 Cursus Hodson en Paden
april 2012   Logopedist als Coach
mei 2013  Dyslexie in het primair onderwijs
maart 2014  Verdiepingscursus OMFT - Oro-Myofunctionele Therapie
 Najaar 2015 Logopedie en COPD
 mei en nov 2017 Spellingspecialist KWeC-methodiek
 zomer 2018  Dysfagie (slikstoornissen)
 jan en feb 2019  Kinder EHBO

* Jaarverslagen zijn opvraagbaar bij Chantal Punt-Vermeulen of via de e-mail. 

Socialisatie, externalisatie en combinatie

2003 Jaarverslag Logopediepraktijk Dalfsen 2003*
2004 Kwaliteitskring 5 bijeenkomsten
2004 Jaarverslag Logopediepraktijk Dalfsen 2004*
2005 kwaliteitskring 5 bijeenkomsten
2005 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Dalfsen 2005*
2006 Kwaliteitskring 5 bijeenkomsten
2006 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Dalfsen 2006*
2007 Kwaliteitskring 5 bijeenkomsten
2007 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Dalfsen 2007*
nov 2007 Stagebegeleiding
feb 2008 Stagebegeleiding
2008 Kwaliteitskring 5 bijeenkomsten
2008 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Dalfsen 2008*
feb 2009 Districtbijeenkomst NVLF
mrt 2009 ASV Algemene sectievergadering NVLF
2009 Kwaliteitskring 3 bijeenkomsten
2009 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Dalfsen 2009*          
 jan 2010 Stagebegeleiding project
 nov 2010 Stagebegeleiding
 mrt 2010 Districtsvergadering NVLF
 2010 Kwaliteitskring 4 bijeenkomsten
 2011 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Dalfsen 2010*
 2011 Kwaliteitskring 6 bijeenkomsten
 2012 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Dalfsen 2011* 
 2012   Kwaliteitskring 4 bijeenkomsten
 2013 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Dalfsen 2012* 

* Jaarverslagen zijn opvraagbaar bij Chantal Punt-Vermeulen of via de e-mail.