Logopedie Dalfsen

Logopedie Pluspunt Dalfsen is de logopediespecialist in Dalfsen. De praktijk in Dalfsen is sinds 1982 gespecialiseerd in het behandelen van logopedische problemen. Hierbij kunt u denken aan lees- en spellingproblemen, stemstoornissen, spraakproblemen, taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en problemen met slikken.

Een goede spraak-taalontwikkeling is de basis voor succes zowel op school, op ons werk als privé.  Door de jaren heen heeft Chantal Punt-Vermeulen veel ervaring opgedaan met het werken met spraak en taalproblemen. Veel cursussen zijn gericht geweest op dit inhoudelijke deel van de logopedie.

Als logopedist werkt Chantal ook samen met tandartsen en orthodontisten. Chantal is gespecialiseerd in oromyofunctionele therapie.

Verder werkt Chantal nauw samen met  de  scholen in de omgeving. Zij heeft zich de afgelopen jaar steeds verder gespecialiseerd in lees- en spellingproblemen en spraak- en taalproblemen.

U kunt uzelf of uw kind aanmelden door te bellen naar 0529-433633 of 06-25425632 of door u via het aanmeldformulier aan te melden.

Direct aanmelden

Logopedie Pluspunt Dalfsen

Als logopediepraktijk ben ik aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Logopedie en foniatrie. In 2018 hebben wij tevens de kwaliteitstoets logopedie voor de derde keer behaald. Logopedie zit in 2024 100% in het basispakket en ik heb een contract met alle zorgverzekeraars.

Logopedie betekent volgens het woordenboek: 'onderricht in zuiver spreken en juist stemgebruik'. In mijn ogen moet dat iets uitgebreider gezien worden. Logopedie heeft met communicatie te maken in de ruimste zin van het woord. Daarnaast zijn ook eet- en drinkproblemen een onderdeel van de logopedie. Onder communicatie versta ik elke manier van ‘spreken’ met een gesprekspartner. In Nederland spreken wij naast het Nederlands ook in alledaagse gebaren, mimiek en intonatie. Logopedie Pluspunt helpt en behandelt cliënten met bovenstaande problemen.

Volledig in basispakket
100% vergoed
Gekwalificeerd personeel

Logopedisten Dalfsen

Sinds november 2023 ben ik als solopraktijk verder gegaan. 

Chantal is de praktijkhoudster en heeft haar specialisatie in kinderen met spraak- en taalstoornissen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar. De fonologische stoornis (vertraagde spraakontwikkeling) behandelt zij volgens de principes van Hodson en Paden en Metaphon. Lees- en spellingproblemen, die vaak voortvloeien uit de spraak-taalproblemen, hebben haar specialisatie verder vergroot. Tevens heeft zijn de basiscursus en verdiepende cursus OMFT, behandeling voor afwijkende mondgewoonten, gedaan. Ook heeft zij een cursus neurologisch slikstoornissen gedaan.