Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt geen maximale tarieven meer vast. De zorgverzekeraars bepalen zelf welke tarieven zij hanteren. Logopedie Pluspunt heeft in 2024 de contracten met de zorgverzekeraars getekend en is dus akkoord gegaan met de tarieven die zij bieden. Mocht u zelf de logopedie willen bekostigen, dan staan hieronder de tarieven.


Tarievenoverzicht logopedie

(Per verrichting)
Ingaande 01-01-2016

Directe Toegang Logopedie € 20,27
Behandeling ten huize van de logopedist € 40,53
Behandeling ten huize van de cliënt € 63,52
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek ten huize van de logopedist € 81,06
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek ten huize van de cliënt €104,05
Niet nagekomen afspraak € 30,40
Overleg derden (1 uur) € 81,06
Verslag derden (1 uur) € 81,06
Telefonisch overleg € 20,27