Klachtenregeling

De logopedisten van Logopedie Pluspunt doen er alles aan om de logopedische hulp aan uw wensen te laten voldoen. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling dan wordt u verzocht om dat eerst met de behandelend logopedist te bespreken. Dan zal zij er alles aan doen om uw klacht te verhelpen. Ook kunt u zich wenden tot de praktijkhoudster, Chantal Punt-Vermeulen 06-25425632 of chantal@logopediepluspunt.nl.

Mocht dit onvoldoende zijn, dan kunt u in de wachtkamer een folder vinden. In deze folder staat welke stappen u kunt ondernemen om een officiële klacht in te dienen. De logopedisten van Logopedie Pluspunt zijn aangesloten bij de klachtenfunctionaris via het kwaliteitsregister Paramedici. 

Meer informatie kunt u vinden op https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx 

U kunt de folder ook vinden op de site van de NVLF.