Logopedie Dalfsen

Logopedie pluspunt Dalfsen is de logopediespecialist in Dalfsen. Ons team in Dalfsen is sinds 1982 gespecialiseerd in het behandelen van logopedische problemen. Hierbij kunt u denken aan lees- en spellingproblemen, stemstoornissen, spraakproblemen, taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en problemen met slikken.

Een goede spraak-taalontwikkeling is de basis voor succes zowel op school, op ons werk als privé.  Door de jaren heen hebben onze logopedisten veel ervaring opgedaan met het werken met spraak en taalproblemen. Veel cursussen zijn gericht geweest op dit inhoudelijke deel van de logopedie.

Als logopediepraktijk werken wij samen met tandartsen en orthodontisten. Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in oromyofunctionele therapie.

Wij werken verder nauw samen met de scholen in de omgeving. Wij hebben ons de afgelopen jaar steeds verder gespecialiseerd in lees- en spellingproblemen.

U kunt uzelf of uw kind aanmelden door te bellen naar 0529-433633 of 06-25425632 of door u via het aanmeldformulier aan te melden.

Direct aanmelden

Logopedie Pluspunt Dalfsen

Als logopediepraktijk zijn wij aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Logopedie en foniatrie. In 2018 hebben wij tevens de kwaliteitstoets logopedie voor de derde keer behaald. Logopedie zit in 2019 100% in het basispakket en wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.

Logopedie betekent volgens het woordenboek: 'onderricht in zuiver spreken en juist stemgebruik'. In onze ogen moet dat iets uitgebreider gezien worden. Logopedie heeft met communicatie te maken in de ruimste zin van het woord. Daarnaast zijn ook eet- en drinkproblemen een onderdeel van de logopedie. Onder communicatie verstaan wij elke manier van ‘spreken’ met een gesprekspartner. In Nederland spreken wij naast het Nederlands ook in alledaagse gebaren, mimiek en intonatie. Logopedie Pluspunt helpt en behandelt cliënten met bovenstaande problemen.

Volledig in basispakket
100% vergoed
Gekwalificeerd personeel

Logopedisten Dalfsen

Ons logopedistenteam in Dalfsen bestaat uit drie logopediespecialisten: Chantal, Lisa en Ilona.

Chantal is de praktijkhoudster en heeft haar specialisatie in kinderen met spraak- en taalstoornissen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar. De fonologische stoornis (vertraagde spraakontwikkeling) behandelt zij volgens de principes van Hodson en Paden en Metaphon. Lees- en spellingproblemen, die vaak voortvloeien uit de spraak-taalproblemen, hebben haar specialisatie verder vergroot. Tevens heeft zijn de basiscursus en verdiepende cursus OMFT, behandeling voor afwijkende mondgewoonten, gedaan.

Ilona is sinds oktober 2019 werkzaam bij Logopedie Pluspunt. Zij werkt in Dalfsen. Haar interesses liggen met name bij het behandelen van kinderen. 

Lisa is sinds januari 2019 het team van Logopedie Pluspunt komen versterken. Zij werkt in Lemelerveld en Dalfsen. Lisa is naast logopedist ook klinisch linguïst.. Een klinisch linguïstisch heeft een master opleiding gedaan gericht op taalontwikkelingsstoornissen, dyslexie en afasie.