Logopedie Dalfsen

Logopedie pluspunt Dalfsen is de logopediespecialist in Dalfsen. Ons team in Dalfsen is sinds 1982 gespecialiseerd in het behandelen van gehoorstoornissen en auditieve problemen. Hierbij kunt u denken aan lees- en spellingsproblemen, stemstoornissen, spraakproblemen, taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en problemen met slikken.

Als logopediepraktijk werken wij samen met tandartsen en orthodontisten. Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in oromyofunctionele therapie.

U kunt uzelf of uw kind aanmelden door te bellen naar 0529-433633 of 06-25425632 of door u via het aanmeldformulier aan te melden.

Direct aanmelden

Logopediepraktijk Dalfsen

Als logopediepraktijk zijn wij aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Logopedie en foniatrie. In 2016 hebben wij tevens de kwaliteitstoets logopedie behaald. Logopedie zit in 2017 100% in het basispakket en wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.

Logopedie betekent volgens het woordenboek: 'onderricht in zuiver spreken en juist stemgebruik'. In onze ogen moet dat iets uitgebreider gezien worden. Logopedie heeft met communicatie te maken in de ruimste zin van het woord. Daarnaast zijn ook eet- en drinkproblemen een onderdeel van de logopedie. Onder communicatie verstaan wij elke manier van ‘spreken’ met een gesprekspartner. In Nederland spreken wij naast het Nederlands ook in alledaagse gebaren, mimiek en intonatie. Logopediepraktijk Pluspunt helpt en behandelt cliënten met bovenstaande problemen.

Volledig in basispakket
100% vergoed
Gekwalificeerd personeel

Logopedisten Dalfsen

Ons logopedistenteam in Dalfsen bestaat uit drie logopediespecialisten: Chantal, Mirjam en Keshia.

Chantal is de praktijkhoudster en heeft haar specialisatie in kinderen met spraak- en taalstoornissen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar. De fonologische stoornis (vertraagde spraakontwikkeling) behandelt zij volgens de principes van Hodson en Paden en Metaphon.

Mirjam is sinds 2011 werkzaam bij Logopedie Pluspunt Dalfsen. Daarnaast is Mirjam actief binnen het opleidingsinstituut Pro-education. Zij ontwikkelt daar diverse modules en examens voor de opleiding logopedie en tevens post-HBO cursussen. Ook verzorgt zij de lessen zelf.

Keshia is ook sinds 2011 werkzaam bij Logopedie Pluspunt. Zij werkt in Dalfsen, Lemelerveld en Lemele. Keshia heeft intern diverse verdiepingen gehad rondom spraak- en taalproblemen bij kinderen. Zij heeft naast haar OMFT specialisatie ook een verdiepende cursus gedaan in stemproblemen.