Werkwijze

Aanmelden

U kunt ons bellen of e-mailen om een eerste afspraak te maken. Direct aanmelden. Er wordt dan zo snel mogelijk een afspraak ingepland.

Wel of geen verwijzing

Als u een verwijzing heeft van uw huisarts, specialist of orthodontist, dan kunt u meteen een afspraak maken en komt de logopedie voor vergoeding in aanmerking. In veel gevallen heeft u echter geen verwijzing nodig. Onze logopedisten zijn vanaf 1 augustus 2011 direct toegankelijk geworden. U kunt zonder verwijzing een afspraak maken met Logopedie Pluspunt. Alleen niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL-screening. Wij adviseren u in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken of zij DTL vergoeden

DTL-screening

Directe Toegankelijkheid Logopedie In een kort vraaggesprek (15 min) wordt voor de logopedist duidelijk of u met uw klacht door haar direct geholpen kunt worden. De vragen lijken in eerste instantie weinig met uw klacht te maken te hebben. Toch moeten wij deze vragen stellen om zeker te weten dat er geen andere (medische) problematiek aan ten grondslag ligt. In sommige gevallen zal u het advies krijgen om contact op te nemen met uw (huis)arts voor verder of ander onderzoek. In de meeste gevallen zal het logopedische traject echter meteen kunnen starten.

Download hier de de Brochure DTL.

Vergoeding

Logopedie zit ook in 2019 voor 100% in het basispakket van de zorgverzekeraar. Logopedie Pluspunt heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Mocht uw zorgverzekering er toch niet bij zit, neem dan contact op met de praktijkhoudster Chantal Punt-Vermeulen, dan zal zij kijken of Logopedie Pluspunt alsnog een contract kan afsluiten. Meer informatie over vergoedingen.

Eerste Afspraak

Als u naar uw eerste afspraak komt, vergeet dan niet uw zorgverzekeringspas, geldig legitimatiebewijs (ook voor kinderen onder de 14 jaar) en eventueel verwijsbrief en/of brieven en gegevens van andere disciplines mee te nemen.

De eerste keer wordt er een uitgebreid vraaggesprek gehouden om uw klachten helder te krijgen. Wij kunnen op die manier goed beoordelen of wij u kunnen helpen en welk onderzoek wij moeten doen om een passend behandelplan op te stellen.

Een eerste afspraak duurt ongeveer 30 minuten. Een eerste afspraak met DTL-screening duurt max. 45 minuten. Komt u zonder verwijzing en dus voor een DTL-screening, dan wordt er in een kort vraaggesprek door ons beoordeeld of u bij ons op de juiste plek bent. Dit wordt gecombineerd met het uitgebreidere vraaggesprek om uw klachten helder te krijgen.

De vervolgafspraken (ieder 30 min.) vinden wekelijks plaats en vaak op dezelfde dag en tijdstip. Uw logopedist zoekt samen met u naar een geschikte tijd. Zo nodig kunt u of uw kind meerdere keren per week komen.

Onderzoek

Als het probleem duidelijk is en alle gegevens zijn gevraagd, dan wordt er in veel gevallen onderzoek gedaan. Het is afhankelijk van de klacht, de cliënt en de bekende gegevens hoeveel onderzoek er gedaan wordt. Uw behandelend logopediste zal u daar verder over informeren.

Diagnose

Na het onderzoek zal er met u besproken worden wat de uitslag is. U krijgt uitleg over wat de stoornis of het probleem inhoudt. Ook wordt er samen met u bekeken of en wat er aan gedaan moet worden. Wij zullen een voorstel doen voor een behandelplan. Dan krijgt u van ons een afsprakenbrief mee. In deze afsprakenbrief staat wat u van ons kunt verwachten en wat wij ook van u verwachten. Bovendien staat daar het hoofddoel van de behandeling in. U kunt een concept afsprakenbrief nu ook alvast lezen:

Afsprakenbrief

Praktijkinformatie brief
Afsprakenbrief

Behandeling

Als u akkoord bent met het voorgestelde behandelplan, dan kan de behandeling gestart worden. In de meeste gevallen gebeurt dit meteen. De behandeling kan bestaan uit:

  • Uitleg: wat is de stoornis, het probleem en wat voor gevolgen heeft het?
  • Advies: advies aan u of op uw verzoek aan mensen in uw omgeving.
  • Training: het inoefenen van nieuwe stof, zodat er gedragsverandering plaatsvindt.
  • Compensatietraining: het aanleren van nieuwe strategieën om minder of geen last te hebben van het probleem.
  • Transfer: leren de nieuwe vaardigheid in het dagelijkse leven toe te passen.

Bij alle behandelingen geldt dat het motivatie en veel oefening kost. In veel gevallen moet u namelijk oude gewoontes afleren en nieuwe vaardigheden eigen maken. Dit kost tijd en geduld, maar is wel mogelijk!

Prognose

Het is onmogelijk om van te voren aan te geven hoeveel behandelingen u of uw kind nodig heeft. Na onderzoek en een diagnose te hebben gesteld, kan de behandelend logopedist u beter antwoord geven op deze vraag. Het blijft echter erg moeilijk om te voorspellen. Het is namelijk van veel factoren afhankelijk, zoals motivatie, hoe vaak u thuis oefent, bijkomende stoornissen zoals concentratieproblemen, pdd-nos, adhd enz..

Digitaal

Logopedie Pluspunt is volledig digitaal. Wij voeren dan ook alle informatie gelijk in de computer om zo geen informatie te vergeten en kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Zo zullen er geen gegevens verloren gaan ook bij het eventueel veranderen van logopedist binnen de praktijk.

Daarnaast maken wij tijdens de behandeling regelmatig gebruik van de computer en tablet. Dit maakt dat wij een zeer gevarieerd aanbod in behandeling kunnen geven en dat werkt weer motiverend voor u of uw kind.

Samenwerking

Regelmatig komt het voor dat wij, met uw toestemming, samenwerken met andere disciplines, zoals leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, kinderdagverblijfleidsters, verzorgend personeel, fysiotherapeuten et cetera. Als u dat wenst, kan uw behandelend logopedist contact opnemen met andere bij u of uw kind betrokken disciplines. Wij geven hen dan uitleg over de problemen. Ook krijgen wij zinvolle informatie van de desbetreffende discipline om u of uw kind nog beter te helpen.

Doorverwijzen

Het kan belangrijk zijn om u door te verwijzen naar andere disciplines om zaken uit te sluiten zoals een verminderd gehoor. Ook als de logopedie niet voldoende helpt, dan zullen wij een advies geven naar wie u zou kunnen gaan met uw probleem. In de meeste gevallen zal u dan door de huisarts naar die discipline verwezen worden.

Afspraken afzeggen

Gemaakte afspraken moet u 24 uur van te voren telefonisch afzeggen of via de e-mail. Bent u te laat met afzeggen, dan krijgt u een rekening (zie tarieven). Dit is niet het geval als u ziek bent of als er sprake is van overmacht.

Afsluiten

De behandeling wordt afgesloten als de doelen zijn behaald. Dit wil zeggen dat de behandeling stopt als u en de logopedist tevreden zijn met het resultaat. Het kan ook zijn dat het maximale bereikt is en er geen of te weinig vooruitgang wordt geboekt.

Verder stopt de behandeling als u dat wilt. Als u onvoldoende gemotiveerd bent of als u bijvoorbeeld zou gaan verhuizen. Mocht u naar een andere logopedist of discipline worden doorverwezen dan zorgt uw behandelend logopedist voor een uitgebreid overdrachtsverslag.