De logopedist houdt zich bezig op het gebied van...

Taal

Begrijpen en zeggen van:

 • Woorden
 • Zinnen
 • Verhalen

Ook nog:

 • taalgebruik
 • mimiek
 • gebaren

Ook nog:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spelling

Spraak

Het uitspreken van:

 • Klanken
 • Woorden
 • Zinnen

Ook nog:

 • intonatie
 • stotteren
 • broddelen
 • nasaal spreken

Stem

Het gebruiken van het stemapparaat

 • Houding
 • Adem
 • Stem
 • Stemhygiëne

Gehoor

Horen, luisteren en verstaan

 • Spraakafzien
 • Luisterhouding
 • Verwerken van geluid in de hersenen

Leesvoorwaarden zoals:

 • Discriminatie
 • Auditief geheugen
 • Analyse (hakken)
 • Synthese (plakken)

Mondgewoonten

 • Afleren spenen
 • Afleren duimen
 • Afleren nagels bijten en andere schadelijke mondgewoonten
 • Afhappen
 • Kauwen
 • Slikken
 • Tongbeweging
 • Lipkracht en lipbeweging
 • Gezichtsmimiek

Kijk ook andere video's van de NVLF of lees uitgebreide informatie.