Doelgroepen

Logopedie is voor iedereen! Jong en oud

Communicatie, spraak, taal

Communicatie begint al vanaf de geboorte. Oogcontact, samen spelen, brabbelen, de eerste woorden en zinnetjes. Het heeft allemaal met onze spraak-, taal-, en communicatieve ontwikkeling te maken. Wanneer deze ontwikkeling afwijkend verloopt, helpt de logopedist om deze ontwikkeling op gang te brengen. 

Ook een hersenbeschadiging (niet-aangeboren hersenletsel) kan leiden tot problemen in de communicatie, bijvoorbeeld bij een afasie (taalstoornis) of dysartrie (spraakstoornis). Een logopedist begeleidt mensen met hun omgeving bij deze klachten om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
 
Stemproblemen en luisterproblemen komen in iedere leeftijdscategorie voor. Ook bij deze problematiek kan een logopedist begeleiding bieden.


Eten en drinken

Problemen met eten of drinken kunnen voorkomen bij baby’s en jonge kinderen, maar ook bij volwassenen met slikproblemen als gevolg van een hersenbeschadiging of neurologische aandoening. De logopedist kan u hierbij helpen.


Afwijkend mondgedrag

Veel duimen en met de mond open zitten leiden vaak tot gebitsafwijkingen en oorontstekingen. De logopedist begeleidt mensen met afwijkende mondgewoonten om correct mondgedrag aan te leren. 


Lezen en spellen

Als kinderen op jonge leeftijd spraak-taalproblemen hebben, heeft dit vaak invloed op het leren lezen en spellen. Al vanaf groep 2 speelt geletterdheid een steeds grotere rol. Het rijmen en hakken en plakken van woorden verwacht veel van het werkgeheugen van een kind. Als het begrip van de spraakregels problemen geeft, zal ook de spelling erg lastig worden. De logopedist kan hulp bieden bij de lees- en spellingontwikkeling.