Doelgroepen

Logopedie is voor iedereen!

Communicatie is een dagelijkse bezigheid en iedereen communiceert. Gelukkig verloopt de communicatie meestal vanzelfsprekend. Wanneer er problemen zijn met de communicatie, kan een logopedist vaak helpen. Bij Logopedie Pluspunt wordt jong en oud behandeld. Naast de communicatie werken onze logopedisten ook aan slikproblemen en afwijkende mondgewoonten.

Jong en oud

Vanaf de geboorte begint de ontwikkeling van de spraak en taal en de communicatie. Wanneer er iets niet goed gaat in deze ontwikkeling, helpt de logopedist. Ook een hersenbeschadiging kan leiden tot problemen in de communicatie, waarvan het meest bekende voorbeeld afasie is. Een logopedist helpt mensen met een beperking in de communicatie om weer tot communiceren te komen.
Stemproblemen en luisterproblemen komen in iedere leeftijdscategorie voor. Ook bij deze problematiek kan een logopedist helpen.

Ook bij eten en drinken

Als iemand moeite heeft met eten en drinken, kan een logopedist misschien helpen. Dit geldt voor zowel baby’s en jonge kinderen als voor volwassenen die slikproblemen hebben, bijvoorbeeld als gevolg van een hersenbeschadiging of neurologische aandoening.

Ook bij afwijkend mondgedrag

Als iemand duimt of altijd met zijn mond open zit, is dit niet gezond. Een logopedist begeleidt mensen met afwijkende mondgewoonten. Afwijkende mondgewoonten leiden vaak tot gebitsafwijkingen. Door het aanleren van correct mondgedrag, is een eventuele beugel veel effectiever.

Ook bij lezen en spellen

Als kinderen op jonge leeftijd spraak-taalproblemen hebben, heeft dit vaak invloed op het leren lezen en spellen. Al vanaf groep 2 speelt geletterdheid een steeds grotere rol. Het rijmen en hakken en plakken van woorden verwacht veel van het werkgeheugen van een kind. Als het begrip van de spraakregels problemen geeft, zal ook de spelling erg lastig worden.