Rekening

Bij alle zorgverzekeraars kunnen wij rechtstreeks declareren. Het maakt niet uit of u een restitutiepolis of een naturapolis heeft. Aan het eind van de maand sturen wij de declaratie op naar de zorgverzekeraar. U krijgt dus geen rekening thuisgestuurd. De logopedie kost u hooguit uw eigen risico (vanaf 18 jaar). In 2022 is het wettelijke eigen risico € 385,- . U heeft er ook voor kunnen kiezen een groter eigen risico te nemen. Kijk op uw polis hoe groot uw eigen risico is. Let op kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd en hebben dus geen eigen risico!

Wanneer krijgt u wel een rekening van ons?

U krijgt wel een rekening van ons, als u een afspraak niet nakomt en vergeten bent om deze 24 uur van te voren af te zeggen. Deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Op het afsprakenkaartje en in de afsprakenbrief die u aan het begin van de behandeling heeft ondertekend, staat dat u 24 uur van te voren af moet zeggen. Als u dit vergeten bent dan moet u 75% van het tarief zelf betalen. Hier vindt u de afsprakenbrief voor volwassenen. Hier vindt u de afsprakenbrief voor kinderen.

Verder kan het voorkomen dat wij op uw verzoek een overleg met andere disciplines bijwonen of een verslag sturen naar derden. Dit wordt dan in rekening gebracht bij u of wordt bijvoorbeeld bij een rugzakgesprek door school betaald.