Nieuws

Terug naar alle artikelen

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Dit heeft ook gevolgen voor logopedisten.

Door de verordening gaan voor heel Europa dezelfde regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen.

Toestemming verlenen
Elke praktijk verwerkt, al dan niet bewust, persoonsgegevens. Zo zijn namen, adressen en telefoonnummers van klanten al aan te merken als persoonsgegevens. Ook Logopedie Pluspunt. Wij zijn als bedrijf enorm al waakzaam met het beheren en verwerken van deze gegevens, maar de regels worden aangescherpt. Zo is het bijvoorbeeld vereist dat uw patiënt expliciet toestemming verleent, alvorens u rechtmatig persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt met ingang van de AVG strenger.

Ik moet als bedrijf ook aantonen welk rechtmatig doel u heeft voor het verwerken van persoonsgegevens. Tevens volgt er een strengere handhaving op de nieuwe regelgeving.

Privacy policy

De NVLF heeft een model privacy policy opgesteld voor logopedisten. Deze heeft Logopedie Pluspunt gebruikt en brengen wij onder de aandacht van cliënten door bijvoorbeeld publicatie op de website. Onze boodschap luidt: "Wij zijn AVG-proof dus in onze praktijk wordt zorgvuldig met uw medische persoonsgegevens omgegaan".

Bron: www.nvlf.nl