Nieuws

Terug naar alle artikelen

Crisisopvang vluchtelingen in de Trefkoele+

Zoals u wellicht heeft vernomen, worden er dinsdag 17 tot vrijdag 20 november vluchtelingen opgevangen in de sporthallen van de Trefkoele+. Hierdoor kan er deze dagen niet gesport worden in de twee grote hallen. Uw sportvereninging is hier van op de hoogte.

Natuurlijk zijn onze partners gewoon bereikbaar en gaan de activiteiten buiten de 2 grote sporthallen gewoon door.

Het vrijwilligerswerk rond vluchtelingenopvang wordt gecoördineerd door het Rode Kruis. Mensen die willen helpen kunnen kijken op de website www.hulpvoorvluchtelingen.nl.

Communicatie met de pers zal alleen gaan via de “afdeling communicatie” van de gemeente Dalfsen. Wij stellen het op prijs dat u niet buiten persbijeenkomsten een bezoek aan Trefkoele+ brengt om vragen te stellen en/of foto’s te maken.