Nieuws

Terug naar alle artikelen

Kwaliteitstoets Logopedie behaald

Kwaliteitstoets Logopedie behaald

Wij zijn trots om u mede te delen dat wij voldoen aan alle eisen van de Kwaliteitstoets Logopedie. Het is een mooie beloning op jarenlange investering in kwalitatief goede zorg, een goede administratie en een transparante werkwijze. 

Werkwijze

Twee auditoren zijn bij ons in de praktijk geweest en hebben middels een steekproef de lopende dossiers beoordeeld. Er werd verder ook gekeken of wij voldeden aan de wetgeving, zoals de wetgeving patiëntveiligheid. Ook werd beoordeeld of de inrichtingseisen voldeden. Op die manier wordt er nagegaan of wij de cliënt in een geschikte ruimte en met geschikte materialen kunnen behandelen.

Hard werken

Bij Logopedie Pluspunt stond kwaliteit altijd hoog in het vaandel en ook de administratie is altijd een belangrijk onderdeel geweest. Echter sinds het in gebruik nemen van een nieuw administratiesysteem begin 2014 hebben Chantal, Mirjam en Keshia keihard gewerkt om de administratie te optimaliseren en dat is volledig gelukt.