Kwaliteitsregister Paramedici Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Logopedie Pluspunt is aangesloten bij:

Mirjam Koop

Mijn naam is Mirjam Koop. Ik ben neerlandicus, logopedist en linguïst. In 2002 ben ik afgestudeerd als neerlandicus aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar na een aantal jaren als onderwijsontwikkelaar gewerkt te hebben, miste ik het contact met ‘echte mensen’. Daarom heb ik ervoor gekozen de opleiding Logopedie te volgen, in combinatie met Algemene Taalwetenschappen.
Uiteindelijk ben ik in 2008 afgestudeerd als logopediste aan de Hanzehogeschool en spraak- en taalpatholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf september 2011 werk ik bij Logopedie Pluspunt in Dalfsen. In het verleden heb ik als onderwijsontwikkelaar gewerkt voor de CED-Groep in Rotterdam, als logopedist op een school voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (cluster 2) in Drachten en in een eerstelijns logopediepraktijk in Emmen.

Omdat ik het belangrijk vind kennis over logopedische problemen op te doen, te delen en door te geven, volg ik regelmatig bij- en nascholingscursussen. Ook ben ik naast mijn werk als logopedist betrokken bij de opleiding Logopedie als onderwijsontwikkelaar, docent/trainer en examinator. Voor verschillende aanbieders verzorg ik trainingen op het gebied van taal, taalontwikkeling, lezen en spelling.
Mijn passie is kennis delen en kennisoverdracht: kennis over het vak logopedie overbrengen aan studenten logopedie en aan collega-logopedisten. Maar ook kennis delen met leerkrachten en kennis over de normale ontwikkeling overbrengen aan (ouders van) een cliënt, zodat hij weet wat er aan de hand is en wat we er samen aan kunnen doen om voor verbetering te zorgen en aan de hulpvraag tegemoet te komen. Hierbij staat voor mij het plezier in de communicatie voorop.

Ik sta ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici. Om mijn kennis en ervaring uit te breiden, duik ik regelmatig in de literatuur over logopedische stoornissen en onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Ook volg ik bij- en nascholing.

Een greep uit mijn bij- en nascholing:

  • logopedie en tandheelkunde
  • dyslexiebehandelaar in de eerste lijn
  • MetaTaal   Kijk hieronder voor een compleet overzicht van alle cursussen.

Ik werk op maandag en woensdag in Dalfsen.

 

Kwaliteitsgeregistreerd vanaf 2008 tot en met 2023

Een compleet overzicht van alle cursussen:

Bij- en nascholing

2009 Cursus Logopedie en CI en hoorrevalidatie
2010 Cursus Logopedie en tandheelkunde (Oro-Myofunctionele therapie)
2010 Cursus Directe Toegang Logopedie (DTL)
2011 Introductiecursus Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG)
2011 NVLF Noorddag
2011 Taalstimulering 0-6 jaar
okt 2013 Cursus Mondtrainers en OMFT
mrt 2014  Verdiepingscursus OMFT - Oro-Myofunctionele Therapie
 sept 2015-mrt 2016  Dyslexiebehandelaar in de eerste lijn
 sept 2015  Symposium: Evidence beest, wat een feest!
 2018  MetaTaal

Socialisatie, externalisatie en combinatie

2009 -2010 Begeleiden stagiaire
2010 Begeleiden afstudeeropdracht studenten Hanzehogeschool
2010 Deelname aan het project 'Taalexpert'
2011     Kwaliteitskring 6 bijeenkomsten
2011 Begeleiden stagiaire
2013 Ontwikkelen modules en examens voor Opleiding Logopedie van het NCOI

Logopedie Pluspunt - Vestigingen:

Hoofdvestiging Dalfsen - Trefkoele+
Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen

www.logopedie-pluspunt-dalfsen.nl
info@logopediepluspunt.nl
0529-433633 // 06-25425632

Kulturhus de Mozaïek
Kroonplein 58
8151 AZ Lemelerveld

www.logopedie-pluspunt-lemelerveld.nl
info@logopediepluspunt.nl
0529-433633 // 06-25425632

De Schakel
Lemelerweg 74
8148 PD Lemele

www.logopedie-pluspunt-lemele.nl
info@logopediepluspunt.nl
0529-433633 // 06-25425632

Powered by Idas B.V. Internet & ICT Copyright © 2013 - 2014 Logopedie Pluspunt Sitemap Inloggen