Kwaliteitsregister Paramedici Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Logopedie Pluspunt is aangesloten bij:

Mirjam Koop

Mijn naam is Mirjam Koop. Ik ben logopedist en linguïst. In 2008 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hanzehogeschool en spraak- en taalpatholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf september 2011 werk ik in de Logopediepraktijk Dalfsen. In het verleden heb ik gewerkt op een school voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (cluster 2) en een logopediepraktijk in Emmen.

Omdat ik het belangrijk vind kennis over logopedische problemen op te doen, te delen en door te geven, heb ik meegewerkt aan de site www.taalexpert.nl en begeleid ik regelmatig en met veel plezier een stagiaire. Daarnaast werk ik mee aan verschillende modules en examens van de opleidingen Logopedie en de Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) van Pro Education. Momenteel verzorg ik ook een aantal van de modules bij de opleiding Logopedie van het Pro Education als lesdocent. Ook neem ik examens af bij de studenten Logopedie.

Ik sta ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici. Om mijn kennis en ervaring uit te breiden, duik ik regelmatig in de literatuur over logopedische stoornissen en behandelmogelijkheden ook volg ik bij- en nascholing.

Een greep uit mijn bij- en nascholing:

  • taalstimulering 0-6 jaar
  • logopedie en tandheelkunde
  • directe toegankelijkheid logopedieKijk hieronder voor een compleet overzicht van alle cursussen.

Logopedie is voor mij meer dan alleen dan spraak, taal, stem, gehoor en slikken. Ik vind het belangrijk de patiënt als geheel te zien en te behandelen. 'Aansluiten bij de belevingswereld van de patiënt' en 'luisteren' zijn voor mij dan ook sleutelwoorden in de therapie.

Ik werk op maandag en woensdag in Dalfsen.

Kwaliteitsgeregistreerd vanaf 2009 tot en met 2018

Een compleet overzicht van alle cursussen:

Bij- en nascholing

2009 Cursus Logopedie en CI en hoorrevalidatie
2010 Cursus Logopedie en tandheelkunde (Oro-Myofunctionele therapie)
2010 Cursus Directe Toegang Logopedie (DTL)
2011 Introductiecursus Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG)
2011 NVLF Noorddag
2011 Taalstimulering 0-6 jaar
okt 2013 Cursus Mondtrainers en OMFT
mrt 2014  Verdiepingscursus OMFT - Oro-Myofunctionele Therapie
 sept 2015-mrt 2016  Dyslexiebehandelaar in de eerste lijn
 sept 2015  Symposium: Evidence beest, wat een feest!

Socialisatie, externalisatie en combinatie

2009 -2010 Begeleiden stagiaire
2010 Begeleiden afstudeeropdracht studenten Hanzehogeschool
2010 Deelname aan het project 'Taalexpert'
2011     Kwaliteitskring 6 bijeenkomsten
2011 Begeleiden stagiaire
2013 Ontwikkelen modules en examens voor Opleiding Logopedie van het NCOI

Logopedie Pluspunt - Vestigingen:

Hoofdvestiging Dalfsen - Trefkoele+
Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen

www.logopedie-pluspunt-dalfsen.nl
info@logopediepluspunt.nl
0529-433633 // 06-25425632

Kulturhus de Mozaïek
Kroonplein 58
8151 AZ Lemelerveld

www.logopedie-pluspunt-lemelerveld.nl
info@logopediepluspunt.nl
0529-433633 // 06-25425632

De Schakel
Lemelerweg 74
8148 PD Lemele

www.logopedie-pluspunt-lemele.nl
info@logopediepluspunt.nl
0529-433633 // 06-25425632

Powered by Idas B.V. Internet & ICT Copyright © 2013 - 2014 Logopedie Pluspunt Sitemap Inloggen